ขอความร่วมมือทุกท่านทำแบบสอบถามฯ คู่มือประชาชน หรือคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

     ขอประชาสัมพันธ์ OR Code เพื่อให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการที่หน่วยงานทำการตอบแบบสอบถามฯ คู่มือประชาชน หรือคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  ขอบคุณมากคะ

วันที่:07 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 9

ข้อมูลโดย: adminnongkhai