เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล(Steering Commitee)

     ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายทวีชัย โชคสมุทร ผจภ.๗(นค.) ได้มอบหมายให้นายภูดิศ พันพินิจ เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล(Steering Commitee) สำหรับการดำเนินการโครงการจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยการเดินเรือในแม่น้ำโขง ระหว่างไทย-สปป.ลาว ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ และกรอบการทำบันทึกข้อตกลงที่จะนำไปร่วมประชุมกับสปป.เพื่อให้มีผลบังคับในอนาคตและประบเปลี่ยนบันทึกข้อตกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบังคับในอนาคต

วันที่:15 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: adminnongkhai