ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 13

ในวันที่ 21 กันยายน 2656 นายทวีชัย โชคสมุทร ผจภ.7(นค.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 13 ณโรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาและทำบันทึกคณะกรรมการร่วมมือฯของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายไทยมีนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธาน คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดหนองคายเป็นประธาน

วันที่:22 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 8

ข้อมูลโดย: adminnongkhai